Saygıdeğer Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları,

Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri,

Saygıdeğer Akademisyenler,

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Mersin Üniversitesiİskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde .............. "II. Uluslararası Liderlik Akademisi" gerçekleştirilecektir.

Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak Oda ve Borsa yöneticilerinin Liderlik eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi bu doğrultuda atılmış en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

Etkinlik kapsamında tüm katılımcılara;

  • Takım Oluşturma,
  • Vizyon Sahibi Olma,
  • Etik Davranma,
  • Karizmatik Liderlik,
  • Stratejik Düşünme,
  • İşbirliğine Yatkın Olma,
  • Koordinasyonu Gözetme,
  • Kurumsallaşma ve İhracat Fikrini Geliştirme gibi konuları kapsayan Sertifikalı Eğitim Programı sunulacaktır.

Liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri / seminerler / akademik oturumlar / paneller / B2B görüşmeler ve atölye çalışmalarıyla 3 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları hedeflenmektedir.

Ayrıca, Liderlik ve Yönetim konulu çalışmalarıyla çeşitli üniversitelerden katılan Akademisyenlerce bildiri sunumları gerçekleştirilecektir. Sunulan bildiriler arasından seçilenler, uluslararası yayın statüsünde editörlü araştırma kitabında yayımlanacaktır.

Liderlik kavramı çerçevesinde son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak ve literatüre katkı sağlamak için sizleri değerli katılımcıları 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde ................. bekliyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla.

YÜRÜTME KURULU