Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı’na gönderilen ve Bilim Kurulu’nca kabul edilen sınırlı sayıda çalışma çalıştay süresince  “Akademik Oturumlar” kısmında sunulacaktır.

 • Gönderilen bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için uygulama içermesi veya sektöre yönelik somut öneriler içermesi gerekmektedir.

Etkinliğe, aşağıdaki konular dahilinde yapılan çalışmalar kabul edilecektir.

 • Yönetim
 • Pazarlama
 • Muhasebe
 • Finansman
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim
 • Bankacılık
 • Çalışma Ekonomisi
 • Eğitim Yönetimi,
 • Ekonomi
 • Endüstriyel İlişkileri
 • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
 • İletişim
 • Lojistik
 • Maliye
 • Reklam
 • Satış Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Yönetim Bilişim Sistemleri