• Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin ve akademisyenlerin katılımıyla 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde Ulu Resort Hotel’de (Yanışlı Mevkii / Mersin) gerçekleştirilecektir.
  • Etkinlik kapsamında tüm katılımcılara; takım oluşturma, vizyon sahibi olma, stratejik düşünme, etik davranma, adil olma, dürüst davranma, işbirliğine yatkın olma, koordinasyonu gözetme, kurumsallaşma, ihracat fikrini geliştirme konuları kapsayan kapsamlı eğitim programı sunulacaktır. Liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri / seminerler / akademik oturumlar / paneller / B2B görüşmeler ve atölye çalışmalarıyla 2 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları hedeflenmektedir.
  • Etkinlik Ulusal düzeydedir ve etkinlik dili Türkçe'dir. Ancak gönderilen bildiriler Türkçe ya da İngilizce olabilir. Gönderilen bildiriler Uluslararası Yayınevi statüsünde bulunan Çizgi Yayınevi tarafından basılan editörlü kitapta "Kitap Bölümü" olarak yayımlanacaktır.
  • Etkinlikte sunulan Seminerler için katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir.
  • Kayıt İşlemleri 15 Eylül 2018 tarihinde kadar yapılacaktır. Belirtilen tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamış katılımcılarımıza özel hazırlanmış Çalıştay Çantası, Yaka Kartları ve Katılım Sertifikaları katılımcılarımıza etkinlik gününde teslim edilecektir.
  • Katılımcılarımız etkinliğe 2 seçenekten kendilerine uygun olanı seçerek katılacaklardır. "Konaklamalı Katılım" ve "Konaklamasız Katılım" seçeneklerine ait bilgilendirme "Kayıt ve Konaklama" sayfasında yapılmıştır.
  • Etkinliğe, Liderlik ve Strateji konularında eğitim almak isteyenler ilgililer başvurabileceklerdir. Etkinlik Hedef Kitlesi sayfasını inceleyebilirsiniz.
  • Bilim Kurulu tarafından kabul edilecek sınırlı sayıda çalışma etkinlik süresince Akademik Oturumlarda sunulacaktır. Detaylı bilgi için "Bildiri Özeti Gönder" sayfasını inceleyebilirsiniz.
  • Bildiri Özetlerine ilişkin kabul/ret bildirimleri 2 hafta içerisinde yazarların mail adreslerine yapılacaktır.
  • Çalıştayda sunulan bildiriler arasından Bilim Kurulunca belirlenecek olan ilk 3 çalışmaya En İyi Bildiri Ödülü takdim edilmesi planlanmaktadır.
  • Kabul edilen bildiri tam metinlerinin kitap bölümü olarak yayımlanması için çalıştayda mutlaka sunulması gerekmektedir. Sunumu yapılmayan çalışmalar yayımlanmayacaktır.