• Etkinlikte sunulan bildiriler, Uluslararası Yayınevi statüsündeki Çizgi Yayınevi tarafından basılacak olan “İşletmelere ve Girişimciliğe Güncel Bakış(A Current View of Businesses and Entrepreneurship) isimli editörlü kitapta “Kitap Bölümü” olarak yayımlanacaktır.