Yayın İmkanları

Liderlik ve Yönetim konulu özgün ve bilimsel çalışmalarıyla Akademisyenlerin etkinliğe katılımları hedeflenmekte ve etkinlik kapsamında sunulacak akademik çalışmalar ile üniversite-sanayi buluşmasının gerçek anlamda ortaya çıkması planlanmaktadır. 

Etkinlikte sunulan bildiriler arasından Bilim Kurulu’nca belirlenecek olan çalışmaya En İyi Bildiri Ödülü takdim edilmesi planlanmaktadır.

Etkinlikte sunulan Bildiri Özetleri, II. Liderlik Akademisi Bildiri Özet Kitapçığı'nda (ISBN Numaralı) yayımlanacaktır. 

Ayrıca, belirtilen tarihlerde tam metni gönderilen çalışmalar, bilim kurulunun yapacağı değerlendirmeler ve yazarların tercihleri doğrultusunda;

Ayrıca, seçilen sınırlı sayıda çalışma Eğitim Yayınevi tarafından yayımlanacak olan editörlü kitapta “Kitap Bölümü” olarak değerlendirilecektir.