• Etkinlikte sunulan Bildiri Özetleri, II. Uluslararası Liderlik Akademisi Bildiri Özet Kitapçığı'nda (ISBN Numaralı) yayımlanacaktır. 

Ayrıca, belirtilen tarihlerde (önemli tarihler sayfasını inceleyiniz) tam metni gönderilen çalışmalar, bilim kurulunun yapacağı değerlendirmeler ve yazarların tercihleri doğrultusunda;

  • Uluslararası yayınevi statüsündeki Eğitim Yayınevi tarafından yayımlanacak olan editörlü kitapta “Kitap Bölümü” olarak veya
  • International Journal of Entrepreneurship and Innovation Capabilities isimli dergide makale olarak yayımlanabilecektir.

Çalışmaların kitap bölümü ya da makale olarak yayımlanması için herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.