Yayın İmkanları

Özgün ve bilimsel çalışmalarıyla Akademisyenlerin etkinliğe katılımları hedeflenmekte ve etkinlik kapsamında sunulacak akademik çalışmalar ile üniversite-sanayi buluşmasının gerçek anlamda ortaya çıkması planlanmaktadır.

  • Etkinlikte sunulan Bildiri Özetleri, II. Liderlik Akademisi Bildiri Özet Kitapçığı'nda yayımlanacaktır. 

Belirtilen tarihlerde tam metni gönderilen çalışmalardan, ilgili dergilerin yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanarak hakem kurullarının onayı neticesinde uygun görülenler;